مراقبان نمونه ریحانه

اخبار کلوب

پرستار بیمار در بیمارستان

ترخیص بیمار از بیمارستان به معنی خاتمه یافتن نیازهای درمانی و مراقبتی نیست و لازم است بیماران جهت تداوم درمان و مراقبت بعد از ترخیص نیز حمایت گردند.مراقبت در منزل عبارتست از ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در محل زندگی بیماران. در این سیستم بیمار تحت نظارت پزشک و پرستار در محل زندگی خود از خدمات بهره مند میشود.پرستاران ستون اصلی سیستم ارایه دهنده این خدمات را تشکیل می دهندو نقش عمده ای را در هماهنگی و ارایه خدمات بهداشتی و درمانی در منزل ایفا می کنند .معرفی بیمار : بیمار اقای 57ساله که بدلیل سکته مغزی با دستور مراقبت در منزل از بیمارستان ترخیص گردید. همی پلژی سمت راست دارد قادر به تکلم و حرکت نبوده دارو درمانی وریدی دارد از طریق لوله معده تغذیه می شود و سوند فولی دارد. خانواده جهت انجام مراقبت به مرکز مراقبت پرستاری در منزل ارجاع داده شدند.پرستار مرکز خدمات مشاوره پرستاری به منزل بیمار مراجعه نمود جهت بیمار ارزیابی اولیه بعمل امد.دروضعیت نا مناسبی از بهداشت و مراقبت قرار داشت برنامه مراقبت پرستاری جهت وی تنظیم گردید و تحت مراقبت های پرستاری قرار گرفت هماهنگی جهت حضور فیزیوتراپ و سایر کادر بعمل امد پس از 8 هفته مددجو قادر گردید با کمک واکر راه رفته تا حدی تکلم داشته باشد با کمک همراه غذا میل نماید و با سوند اکسترنال دفع ادار داشته باشد و در سطح مطلوبی از بهداشت و مراقبت قرار گرفت.بحث و نتیجه گیری: مراقبت در منزل نه تنها باعث افزایش کیفیت مراقبت و آسایش و راحتی بیمار می شود بلکه اثراتی همچون کاهش هزینه های درمانی،کاهش خطر ابتلاء به عفونت های بیمارستانی،بازگشت سریعتر بیمار به زندگی عادی ، افزایش گردش تخت و افزایش ایمنی بیمار و خانواده را بدنبال دارد.

پرستار کودک

پرستار سالمند

پرستار بیمار

پرستار بیمار دربیمارستان

پرستار در بیمارستان

پرستار برای بیمارستان

پرستار خانم برای سالمند

بهترین پرستار سالمند؟

بهترین شرکت اعزام پرستار؟

قدیمی ترین شرکت اعزام پرستار؟

: 1048 - : 1400/04/23 - : 206
1400/04/23

09216947442