مراقبان نمونه ریحانه

درباره ما

موسسه پرستاری و تامین نیروی مراقبان نمونه ریحانه
مرکز شبانه روزی ارائه خدمات پرستاری در منزل
مشاوره رایگاندرخواست پرستار در منزلتامین نیروی کار

موسسه مراقبان نمونه ریحانه با شماره ثبت 46615 و شناسه ملی 14009244708 در بهار سال 1370 توسط

خانم و آقای خوارزمی ، مدیریت فرهنگی آموزشی کل استان تهران و عضو انجمن پرستاری کل کشور در زمینه

خدمات پرستاری و مراقبتی در منزل شروع به فعالیت می نماید.

خدمات شبانه روزی و تخصصی موسسه مراقبان نمونه ریحانه

پرستار سالمند

پرستار کودک

پرستار بیمار

انجام امور منزل

09216947442

09216947443

طی سالهای گذشته توانسته ایم با بهره گیری از بهترین و باوجدان ترین

پرستاران مجرب و نیروهای خدماتی آموزش دیده وبا استفاده از متخصصان این حوزه خدمات شایان ذکری را ارائه دهیم.

آموزش و نظارت بر عملکرد مراقبان و پرستاران دو اصل مستمر و شبانه روزی می باشد.

موسسه مراقبان نمونه ریحانه درزمینه
اعزام پرستار سالمند ، اعزام پرستارکودک، اعزام پرستار بیماروخدمات اجرایی امور منزل
با بالاترین میزان رضایتمندی در خدمت شما عزیزان می باشد.

تیم پشتیبان موسسه مراقبان نمونه ریحانه به صورت شبانه روزی

جهت ارتقاء سطح خدمات رسانی

و مشاوره در کنار شما عزیزان می باشد

09216947442