مراقبان نمونه ریحانه

کارجو

فراخوان همکاری با مراقبان نمونه ریحانه

مرکز شبانه روزی ارائه خدمات و مراقبت های بالینی در منزلمراقبان نمونه ریحانه بر این باور است که حفظ سلامت جسمانی و روانی افراد جامعه به میزان تخصص و انگیزه نیروهای مراقبتی و درمانی وابسته است. از این رو این مرکز در نظر دارد از افراد متخصص و مشتاق در زمینه مراقبت، پرستاری و همچنین توانبخشی کودکان، سالمندان و بیماران دعوت به عمل آورد.

مراقب سالمند، مراقبت کودک، مراقب بیمار، پرستار کودک،پرستار بیمار و پرستار سالمند، گفتار درمان، کاردرمانگر، فیزیوتراپ، روانشناس و سایر رشته های مرتبط می توانند از طریق تکمیل فرم زیر تمایل به همکاری خود را با مراقبان نمونه ریحانه اعلام کنند.

فرم استخدام

*

*

09216947442