مراقبان نمونه ریحانه

پرستار کودک

کودکان همیشه ازحضور در یک محیط نا آشنا هراس دارند و بسیاری از آن ها تا
مدت طولانی خود را با محیط جدید مطابقت نمی دهند. اما نگهداری از کودک در
منزل به آرامش کودک و خانواده منجر می شود

اگر شما یک خانواده شاغل هستید و برای ساعات مشخص از روز به یک پرستار کودک در منزل دارید ، اگر به صورت شبانه روزی برای
فرزندان خود نیاز به مراقب دارید ، اگر کودک شما دارای استرس، اضطراب ، شب ادراری و... است ونیاز به مشاور کودک در منزل دارید
ما در تیم مشاوره مراقبان نمونه ریحانه در تمامی ساعات شبانه روز برای رفع نگرانی و برآورده کردن خواسته شما اماده هستیم

مهم ترین ویژگی پرستار کودک

 • محافظت از کودک در غیاب والدین.
 • داشتن مهارت کافی در تغذیه و تعویض پوشک کودک
 • مهارت در آماده کردن غذا و شیر خشک کودک
 • داشتن توانایی در کنترل رفتارهای خطرناک و آسب زننده کودک
 • تجربه در انجام بازی با کودک و تشویق کودک به انجام فعالیت های آموزشی
 • توانایی انجام امور منزل
 • توانایی اماده کردن غذای متناسب با سن کودک
 • توانایی حفظ آرامش و عکس العمل سریع در موقعیت های اضطراری
 • داشتن رفتار توام با آرامش و مهربانی با کودک
 • داشتن توانایی کار با رایانه
 • داشتن توانایی انجام کمک های اولیه و احیای قلبی تنفسی
 • برخورد و رفتار بین فردی مناسب
 • داشتن رویکرد حرفه ای به مراقبت از کودک
 • حفظ اطلاعات خانوادگی و مالی خانواده
 • تطابق پیدا کردن با نیازهای مختلف کودک
 • داشتن توانایی حل مساله و آموزش آن به کودک
 • قابل اعتماد بودن در زمان غیاب والدین
 • توانایی سازماندهی و مدیریت مناسب ها و مهمانی های خانواده
 • پر انرژی بودن برای مدیریت فعالیت های کودک، غذا دادن به کودک و آماده کردن کودک برای استراحت

09216947442