مراقبان نمونه ریحانه
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
مهم ترین ویژگی پرستار سالمند/ بیمار
مهم ترین ویژگی پرستار سالمند/ بیمار

دلسوز مهربان مسئولیت پذیر باتجربه باحوصله منظم دقیق باسلیقه داری روحیه همدمی و همزبانی با سالمندان مسلط به طبخ غذاهای رژیمی افراد مسن مراقب ساعات خواب، مصرف دارو، امورات بهداشتی و استحمام نظافت کلی منزل، البسه و امورات شخصی سالمند محترم

بیشتر
مهم ترین ویژگی پرستار کودک
مهم ترین ویژگی پرستار کودک

مهربان با حوصله تمیز بانشاط تحصیل کرده باتجربه آشنا به نیازمندی های تغذیه آموزش و بازی های سنین نوزادی تا خردسالی مسلط به طبخ غذاها و مکمل های موردنیاز کودک دلبند شمامراقبت دقیق اصول بهداشتی و نظافتی کودک، اتاق و استحمام

بیشتر
09216947442